Tugas Java : Luas segitiga dengan 2 buah variable

Tugas Java : Luas segitiga dengan 2 buah variable

Wah tugas lagi di kuliah.... Ya Untuk pertemuan pertama kuliah OOP seh masih gampang lah, cuma suruh buat Luas segitiga dengan 2 buah variable. hehe... Tapi kaya'e ntar maskin susah... ya mudah2an nda.... Sebenernya banyak cara untuk buat algoritma i...

Close