Hafshoh binti 'mar radhiallaahu 'anha

Hafshoh binti 'mar radhiallaahu 'anha

Hafshoh binti 'mar radhiallaahu 'anha Beliau adalah Hafsah putri dari Umar bin Khaththab, seorang shahabat agung yang melalui perantara beliau-lah Islam memiliki wibawa. Hafshoh adalah seorang wanita yang...

Close