SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

Mengangkat Khalifah Allah SWT mewajibkan umat Islam mengatur hidupnya dengan syariah Islam. Allah SWT berfirman:  “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meningga...

Close