Стига вече толкова!

Стига вече толкова!

РЕЧ НА ЛОЗАН ПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД 135 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ВКС.Сигурно на мн...

Close