Kamardikan lan Para Ndara

Kamardikan lan Para Ndara

TAUNĀ 2015, bangsa kita mengeti 70 taun dina kamardikan Indonesia. Warga kampung padha sayuk rukun ngecet gapura, pasang umbul-umbul, lan nganakne lomba maneka warna. Kajaba kahanan dadi regeng, bocah cilik padha diwenehi kawruh babagan semangat pro...

Close