Tạo phiên bản Windows 8 bỏ túi bằng Windows To Go

Tạo phiên bản Windows 8 bỏ túi bằng Windows To Go

Từ lâu người dùng Linux đã có thể cài đặt OS trên mộ ổ USB bỏ túi, nhưng với Windows thì chức năng này mới vừa được hỗ trợ. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt Windows 8 lên mộ...

Close