Οι Homo sapiens άρχισαν τις μεταναστεύσεις πριν από 130.000 χρόνια

Οι Homo sapiens άρχισαν τις μεταναστεύσεις πριν από 130.000 χρόνια

Επιστήμονες με επικεφαλής τη διεθνώς ανεγνωρισμένη ελληνικής καταγωγής παλαιοανθρωπολόγο Κατερίνα Χαρβάτη, καθηγήτρια του γερμανικού...

Close