Cara Auto Batch pada Photoshop

Cara Auto Batch pada Photoshop

Pernahkah anda mendapat tugas untuk mengedit beberapa image dengan efek yang sama berulang-ulang? Contoh yang paling mudah atau sering ditemui adalah meresize beberapa image item suatu photo gallery agar sesuai dengan layout yang telah disediakan...

Close