Regulamin bąbelkowego konkursu z SodaStream

Regulamin bąbelkowego konkursu z SodaStream

§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNEKonkurs jest organizowany pod nazwą „Bąbelkowy zawrót głowy” i jest zwany dalej: "Konkursem"Organizatorem Konkursu są SodaStream oraz Anyahmama zwani dalej „Organizatorem”. Konkurs przeprowadzany będz...

Close