Tạo điểm sao lưu phục hồi (System Restore Point) cho win 7

Tạo điểm sao lưu phục hồi (System Restore Point) cho win 7

Trước khi cài đặt, chúng tôi khuyên bạn nên tạo điểm sao lưu phục hồi (System Restore Point) để đề phòng trường hợp ảnh hưởng đến hệ thống khi gỡ bỏ gói giao diện này. Để tạo điểm...

Close