Emprit Ganthil

Emprit Ganthil

(Dening; Kun Prastowo)Thit … thit…. thiiirrr….emprit ganthil ngidung ing pucuke wit pringtemlawungmerbawaniasung pratandatumekaning pati kang durung pinasthidudu patine Mbah Wiro, kang wus puput ing yuswadudu patine Lik Sonto, kang nandang papa...

Close