Truyện ngắn 96: Bảy đô một đêm

Truyện ngắn 96: Bảy đô một đêm

Đêm đầu tiên Anh rút từ trong túi du lịch ra cái màn và hai cái chăn len, một để trải thay chiếu, một để đắp. Thoảng một mùi nắng thoáng trong trụ sở đóng kín. Vừa loay hoay tìm cách mắc màn a...

Close