Cursus: Hoe kan de culturele achtergrond van asielzoekers een verklaring zijn voor tegenstrijdigheden, vaagheden en/of hiaten in het asielrelaas?

Cursus: Hoe kan de culturele achtergrond van asielzoekers een verklaring zijn voor tegenstrijdigheden, vaagheden en/of hiaten in het asielrelaas?

Verkrijg meer inzicht in deze vraag in de Masterclass Geloofwaardigheidsbeoordeling en Cultuur d.d. donderdag 28 januari 2015 te Utrecht (van 12.30 tot 17.30 uur). Informatie en inschrijven: http://intercultureeldialoog.nl/masterclass-geloofw...

Close