Jogja Dyspepsia Forum 2013

Jogja Dyspepsia Forum 2013

Jogja Dyspepsia Forum 2013Tanggal : 30 Mei – 1 Juni 2013 Tempat : Hotel Inna Garuda, Yogyakarta Bag. Ilmu Penyakit Dalam RSUP dr. SardjitoJl. Kesehatan No. 1 Sekip Yogyakarta.Telp : 0274 553119.Fax : 0274 553120.Email :gitrss@yahoo.com.

Close