Kim Yu Na : Maeil Daily TV Commercial

Kim Yu Na : Maeil Daily TV Commercial

RegionKoreaAdvertising CompanyMaeil DailyModelKim Yu Na(Figure Skating Player)Relation PostsKim Yu Na : P&G Korea Whisper Sanitary napkin TV Commercial Kim Yu Na : P&G Korea Whisper Sanitary napkin TV Commercial LinkKim Yu Na : Maeil Daily TV Comm

Close