Truyện số 90: Anh nói cho em biết này

Truyện số 90: Anh nói cho em biết này

ANH NÓI CHO EM BIẾT NÀY 1 phút, hơn 1 phút, có thể là 2 phút mà không có lẽ là 3 phút… 3 phút đứng lặng nhìn em không nói được câu nào. 3 phút không thể rời mắt đi bất kỳ chỗ nào khác ngoà...

Close