Keadaan Kewangan Negara dalam keadaan GENTING!

Keadaan Kewangan Negara dalam keadaan GENTING!

SALAH satu ciri belanjawan yang diidam-idamkan oleh semua negara di dunia dan dituntut oleh badan-badan kewangan antarabangsa adalah keseimbangan di antara hasil dan perbelanjaan.Inilah yang disebut sebagai belanjawan seimbang. Tetapi ia lebih berupa...

Close