جنون

جنون

امروز خواستم احساسمو بداهه تجربه کنم چون نخواستم درد حالمو هیچگاه فراموش کنمهمانند یک غده چرکین از پیکر تاریخ برون ریخته ایم      &n...

Close