Pahatan Hidup

Pahatan Hidup

Kuukir wajah impiandi mega harapansemua seisi duniatak mengetahui apa yang terasahanya Dialah satu-satunyayang mengarah ke cahaya lenteraKuukir lagi tubuhnyamerangkai sekuntum pusakayang tak ternilaimenjadikan intan yang selalu terpancartajam menusuk...

Close