Hãy cảm ơn cả những người xem thường bạn

Hãy cảm ơn cả những người xem thường bạn

“Cảm ơn”, đó là điều bình thường chúng ta làm trong cuộc sống khi có ai đó giúp đỡ ta, làm cho ta một điều gì đó, hay chỉ đơn giản là để thể hiện sự cảm kích của chúng ta đối với nhữ...

Close