Juwairiyah Binti al-Harits -radhiallaahu 'anha

Juwairiyah Binti al-Harits -radhiallaahu 'anha

Juwairiyah Binti al-Harits -radhiallaahu 'anha Beliau adalah Juwairiyah Binti al-Harits Bin Abi Dhirar bin al-Habib al-Khuza’iyah al-Mushthaliqiyyah. Beliau adalah secantik-cantik seorang wanita. Be...

Close