Förvaltningsfråga i barn- och utbildningsnämnden, Sundsvall

Förvaltningsfråga i barn- och utbildningsnämnden, Sundsvall

Funderar över varför inte utmärkta Geijerskolans rektor Ann Catrine Sundling räknas som rektor på den enhet hon är ansvarig för. Känns ju väldigt märkligt att situationen är som följer; De barn som flyttas från sina ordinarie skolor i Su...

Close