Paaralan ng mga Zaido

Paaralan ng mga Zaido

Ang mga Zaido ay mga pulis pangkalawakan. Sinasabi na sila ang taga pagtanggol ng mundo laban sa masasamang elemento at halimaw. Pero ang mga Zaido ay kailangan ding mag-aral upang matuto ng mga abilidad at talino sa pakikipaglaban. Alam nyo ba kung...

Close