Đánh giá bài viết cho bo-blog

Đánh giá bài viết cho bo-blog

Plugin này sẽ thêm vào dưới cùng mỗi bài viết một mục đánh giá nhỏ. Mỗi user, khách tính theo ip address sẽ được đánh giá 1 bài viết 1 lần. Mình đã việt hóa và sửa một số chỗ cho phù hợp. Mì...

Close