Το Μαύρο Κύμινο θεραπεύει τα πάντα εκτός από το θάνατο!

Το Μαύρο Κύμινο θεραπεύει τα πάντα εκτός από το θάνατο!

English: Carum carvi, Apiaceae, Caraway, Meridian Fennel, Persian Cumin, inflorescence; Botanical Garden KIT, Karlsruhe, Germany. The dried, ripe fruits are used in homeopathy as remedy: Carum carvi (Caru.) Deutsch: Carum carvi, Apiaceae, Wiesenkümm...

Close