Avarekalu Sooji Rava Adai, Field Beans Adai

Avarekalu Sooji Rava Adai, Field Beans Adai

          Another dish that I tried out using avarekalu/field beans was this Avarekalu Sooji Rava Adai. Again for this Adai also I have used hitikida avarekalu (I have peeled the beans and used ). It's a simple dish, we mix t...

Close