Plugin Detailreplies cho Bo-blog

Plugin Detailreplies cho Bo-blog

- Tên plugin : Detailreplies- Tác giả : Bob- Phiên bản thích hợp : 2.1.0 trở lên- Giới thiệu : Plugin này giúp hiện tên người viết bên cạnh dòng nhận xét của họ ( mặc định là chỉ hiện dòng nhận xét...

Close