355 day

355 day

В твоите очиIn Your Eyes"Ти знаеш ли, че имаш красиви очи!?" - една легендарна реплика, от един незабравим български филм: "Дами канят"... Не, не иск...

Close