Đặt giờ tự động bật máy tính với DD-WRT

Đặt giờ tự động bật máy tính với DD-WRT

Nếu bạn không thể duy trì tình trạng hoạt động của máy tính liên tục trong ngày thì có thể sử dụng tính năng Wake – on – LAN (WOL) để truy cập và điều khiển từ xa. Đây quả thực là 1 công v...

Close