Neymar: Không còn là “ngôi sao Youtube”

Neymar: Không còn là “ngôi sao Youtube”

Đã có lúc người ta cho rằng Neymar sinh ra là để chơi bóng biểu diễn. Và vì thế cái danh hiệu “người hùng Youtube” đã được dành cho anh. Nhưng sau Confed Cup 2013, tất cả sẽ phải nhìn Neymar với...

Close