Blog Posts - ArabförbundetUtvecklingen i Syrien !

Kina och Ryssland blockerar förslag Publicerad 4 februari 2012 Beirut/Nicosia. Kina och Ryssland blockerar resolutionsförslaget som lagts fram i säkerhetsrådet och som stödjer sig på Arabförbundets initiativoch kräver den syriske presidente...
by Sheen´s TRADING on Feb 4, 2012


Trending Topics

Close