Blog Posts - BarnrättRapport till FN:s kommitté för personer med funktionsnedsättning...

Utdrag ur;Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Januari 2011Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning Regeringens barnrättspolitik utgår från de grundläggande princip...


Trending Topics

Close