Blog Posts - Han QuaLuôn chờ em cúp máy trước…

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau kh...
by vì anh yêu em on Jul 17, 2009

10h 40 PM

by vì anh yêu em on Jul 11, 2009


Trending Topics

Close