Blog Posts - Hat Med Stor HManga er STYGT

Manga og anime er stygt. Alle figurene ser helt like ut, er uten personlighet og har de samme reaksjonsmønstrene (eller mangel på reaksjoner) i ulike situasjoner. Når de ler, vider de ut munnen til en svær, oval form, og når de gråter, renner e...
by Gneldrebloggen on Aug 20, 2010

Manga er STYGT

Manga og anime er stygt. Alle figurene ser helt like ut, er uten personlighet og har de samme reaksjonsmønstrene (eller mangel på reaksjoner) i ulike situasjoner. Når de ler, vider de ut munnen til en svær, oval form, og når de gråter, renner e...
by Gneldrebloggen on Aug 20, 2010


Trending Topics

Close