Blog Posts - Jurus Ksatria ElementalisJurus-jurus Tahap Ketujuh

JURUS-JURUS TAHAP KETUJUHPengenalan dari Jurus-jurus Tahap KetujuhPada tahapan ini, jurus-jurusnya adalah kombinasi atau gabungan dari aplikasi gerakan-gerakan pada tahap ketiga, keempat dan tahap ketujuh sendiri yang dijadikan satu rangkaian aplikas...
by ryden09 on Feb 7, 2016

Jurus-jurus Tahap Keenam

JURUS-JURUS TAHAP KEENAMPengenalan dari Jurus-jurus Tahap KeenamDi tahap keenam ini, saya akan memberikan inti dari jurus-jurus tahap keenam yang memiliki fungsi untuk menyamarkan diri seperti siluman dan untuk pengabaran. Dalam dunia ilmu beladiri,...
by ryden09 on Jan 25, 2016

Jurus-jurus Tahap Kelima

JURUS-JURUS TAHAP KELIMAPengenalan dari Jurus-jurus Tahap KelimaAplikasi gerakan atau disebut Jurus pada tahap kelima ini adalah serangkaian aplikasi gerakan-gerakan tubuh (Jurus) yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan luarbiasa sebab tidak d...
by ryden09 on Jan 19, 2016

Jurus-jurus Tahap Keempat

JURUS-JURUS TAHAP KEEMPATPengenalan dari Jurus-jurus Tahap KeempatPada postingan saya kali ini adalah saya akan memberikan pelajaran mengenai bagaimana caranya melakukan serangan-serangan brutal baik dari jarak dekat/rapat maupun jarak jauh. Ini khus...
by ryden09 on Jan 15, 2016

Jurus-jurus tahap kedua

JURUS-JURUS TAHAP KEDUAYang dimaksud dengan Jurus-jurus tahap kedua ini adalah jurus-jurus Ilmu Sang Pemusnah Jiwa tingkat kedua, yang sangat berguna dalam menghadapi berbagai macam musuh dan bahaya yang lainnya yang sering mengancam terhadap keselam...
by ryden09 on Jan 13, 2016

Jurus-jurus tahap ketiga

JURUS-JURUS TAHAP KETIGAPengenalan dari Jurus-jurus Tahap Ketiga Jurus-jurus pada tahap ketiga ini sangat berbeda lagi baik pada rangkaian gerakan-gerakannya maupun fungsi-fungsinya. Jadi bacalah dengan seksama supaya kelak apabila anda mempraktekkan...
by ryden09 on Jan 13, 2016

Jurus-jurus tahap pertama (bagian keempat)

JURUS-JURUS TAHAP PERTAMA (BAGIAN KEEMPAT)Pendahuluan dari Jurus-jurus Tahap Pertama (Bagian Keempat)Pada postingan saya kali ini adalah mengungkapkan mengenai bagaimana rangkaian jurus-jurus tenaga dalam dan cara pengendalian dari tenaga dalam yang...
by ryden09 on Jan 12, 2016

Jurus-jurus tahap pertama (bagian kedua)

JURUS-JURUS TAHAP PERTAMA (Bagian Kedua)Pengenalan Bagian KeduaPada postingan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai Jurus-jurus Tahap Pertama pada bagian kedua, yaitu pada bagian kali ini anda akan dilatih baik secara langsung melalui seo...
by ryden09 on Jan 9, 2016

Jurus-jurus tahap pertama (bagian ketiga)

JURUS-JURUS TAHAP PERTAMA (BAGIAN KETIGA)Pendahuluan dari Jurus-jurus Tahap Pertama (Bagian Ketiga)Pada jurus-jurus tahap pertama ini pada bagian sebelumnya mengungkapkan mengenai bagaimana cara membangkitkan tenaga dalam beserta aplikasi jurus dan i...
by ryden09 on Jan 9, 2016

Jurus-jurus ksatria Elementalist

JURUS-JURUS KSATRIA ELEMENTALISTPendahuluan dari Jurus-jurus Ksatria ElementalistJurus-jurus Ksatria Elementalist adalah rangkaian gerakan-gerakan khusus dalam membentuk sebuah gerakan kombinasi tertentu yang akan membuat si pelaku (yang mempelajarin...
by ryden09 on Jan 5, 2016

Jurus-jurus tahap pertama (bagian pertama)

JURUS-JURUS TAHAP PERTAMA (bagian pertama)Yang dimaksud jurus-jurus tahap pertama adalah jurus-jurus ajian serat jiwa cakra manggilingan atau , dan jurus-jurus berikut ini merupakan Latihan Tingkat Lanjut dari aplikasi penerapan jurus-jurus dasar dar...
by ryden09 on Jan 5, 2016

Jurus Pukulan Berbisa

JURUS PUKULAN BERBISAAji Tapak Wisa merupakan kreasi gaib tokoh bernama Ki Buyut Mangun Tapa yang merupakan salah satu ilmu kedigdayaan tingkat tinggi. Mereka yang terkena pukulan ini akan langsung muntah darah. mati dengan luka lebam berupa gambar t...
by ryden09 on Dec 12, 2015


Trending Topics

Close