Blog Posts - Kisah IslamiyahPenghina Islam Mati Terbakar

Seorang editor yang disebut-sebut salah seorang editor "Jyllands Posten" yang memuat kartun Rasulullah, diberitakan tewas dalam sebuah kebakaran yang terjadi secara misterius di kamar tidurnya. Situs harian The Nation yang berbasis di Pakistan mengut...
by abidhanie on May 1, 2011

10 Sohabat Yg Telah Di Jamin Surga

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediak...
by abidhanie on Apr 30, 2011

40 Tahun Berbuat dosa

Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa pada zaman Nabi Musa as, kaum bani Israil pernah ditimpa musim kemarau panjang, lalu mereka berkumpul menemui Nabi Musa as dan berkata: "Wahai Kalamullah, tolonglah doakan kami kepada Tuhanmu supaya Dia berkenan...
by abidhanie on Apr 30, 2011

Ashabul Kahfi

Mereka adalah para pemuda yang diberi petunjuk oleh Allah Ta’ala serta Dia mengilhami mereka keimanan, sehingga mereka mengenal Allah dan mengingkari keyakinan kaum mereka yang menyembah berhala. Mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan masal...
by abidhanie on Apr 30, 2011

Contoh Keberanian Para Ulama Di Hadapan Penguasa

1. Dikisahkan bahwa Hisyâm bin ‘Abdul Malik datang ke Baitullah, Ka’bah untuk melakukan manasik haji. Ketika masuk ke Masjid al-Haram, dia berkata, “Tolong hadirkan ke hadapanku salah seorang dari kalangan para shahabat.!”Lalu ada orang yang...
by abidhanie on Apr 30, 2011

Dipotong Tangan Karena Memberi Sedekah

Dikisahkan bahwa semasa berlakunya kekurangan makanan dalam kalangan Bani Israel, maka lalulah seorang fakir menghampiri rumah seorang kaya dengan berkata, "Sedekahlah kamu kepadaku dengan sepotong roti dengan ikhlas kerana Allah S.W.T." Setelah faki...
by abidhanie on Apr 30, 2011

Kisah Putri Bangsawan Mesir dan Imam Ibnu Hajar

Nama Ibnu Hajar Al-Atsqolani rahimahullah adalah nama yang sudah tidak asing lagi, seorang ulama besar di abad sembilan, pakar hadits dan fikih. Kitab Fathul Bari adalah kitab yang menunjukkan tingkat keilmuwannya yang luar biasa. Imam Suyithi menyeb...
by abidhanie on Apr 30, 2011

Maimunah Binti Al-Harits

Dialah Maimunah binti al-Harits bin Huzn bin al-Hazm bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sha’sha’ah al-Hilaliyah. Saudari dari Ummul Fadhl istri Abbas. Beliau adalah bibi dari Khalid bin Walid dan juga bibi dari Ibnu Abbas. Beliau te...
by abidhanie on Apr 30, 2011

RASULULLAH S.A.W. DAN PENGEMIS YAHUDI BUTA

Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah seorang pengemis Yahudi buta hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya ia selalu berkata "Wahai saudaraku jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian...
by abidhanie on Apr 30, 2011

Sakit Mata Yang Sembuh Karena Wudhu

Suatu hari Imam Junaid Al-Banghdadi sakit mata. Ia diberitahu oleh seorang tabib, jika ingin cepat sembuh jangan sampai matanya terkena air. Ketika tabib itu pergi, ia nekad berwudhu membasuh mukanya untuk sholat kemudian tidur. Anehnya, sakit matany...
by abidhanie on Apr 30, 2011

Tariq bin Ziyad Sang Penakluk Spanyol

Mendung hitam menggelayut di atas bumi Spanyol. Eropa sedang ditindas oleh penjajah, Raja Gothik yang kejam. Wanita merasa terancam kesuciannya, petani dikenakan pajak tanah yang tinggi, dan banyak lagi penindasan yang tak berperi...
by abidhanie on Apr 30, 2011

WAHYU TERAKHIR KEPADA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan bahawa surah Al-Maaidah ayat 3 diturunkan pada sesudah waktu asar yaitu pada hari Jumaat di padang Arafah pada musim haji penghabisan [Wada']. Pada masa itu Rasulullah s.a.w. berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun Rasululla...
by abidhanie on Apr 30, 2011


Trending Topics

Close