Blog Posts - Kisah Sahabat[TELADAN KITA] Kisah Keutamaan Shalat Berjamaah

| [TELADAN KITA] Kisah Keutamaan Shalat Berjamaah   BelajarIslamBaikdanBenar | Pernakah kita berfikir untuk apa sebenarnya Shalat berjamaah atau mungkin kita pernah berfikir seperti yang pernah saya fikirkan ada kah Kisah Keutamaan Sha...
by belajarislambaikdanbenar on Dec 20, 2016

Abu Dujanah

Alkisah, Ada salah satu sahabat Rasul yang bernama Abu Dujanah, ia dikenal sebagi orang yang sangat dekat dengan Rasul lullah SAW. Namun, Abu Dujanah tidak terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh kebanyak sahabat, jika selesai Sholat subuh ia tidak m...

Kisah Abu Bakar Assidiq sang sahabat setia Rasulullah

25nabi.id - Kisah Abu Bakar Assidiq dimana dia wafat di paruh kedua bulan Jumadil AKhir terkait erat dengan tokoh yang sangat dikenal dan berjasa bagi ummat islam di berbagai belahan dunia yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ra. Pada bulan kelima kalen...
by Kisah 25 Nabi dan Rasul on Apr 2, 2016

Sejarah Sahabat Nabi Muhammad ; Urwah Radhiyallahu

Sejarah Sahabat Nabi Muhammad ; Urwah Radhiyallahu. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan uang 1 dinar kepada urwah agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi. Maka urwah mendatangi pedagang yg membawa kambing untuk dijual di pa...
by Eko Kusnurhadi on Mar 6, 2016

Nasehat Imam As-syafi’i Untuk Pelajar

Imam Syafi'i adalah seorang Ulama besar yang ilmunya sangat luas dan sudah di akui oleh semua ulama lain dari kalangan manapun, sehingga muridnya yang sangat terkenal, Imam Ahmad bin Hambal sampai berkata, “Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pad...

Kisah Sahabat Nabi: Abdurrahman bin Auf, "Manusia Bertangan Emas"

Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok delapan orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga dan termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setela...

Buya Yahya: Abu Jahal Pun Rajin Duduk Di Majelis Rasulullah Saw

SEKELUMIT KISAH ABU JAHAL, SI TUKANG FITNAH YANG SERING MENGANCAM KESELAMATAN RASULULLAH SAW Ini sekelumit kisah Abu Jahal yang bernama asli 'Amr bin Hisyam. Orang Quraisy biasa memanggilnya Abul Hakam. Ia termasuk orang terpandang di kalangan kabila...
by Islam Institute on May 17, 2015

KISAH BILAL BERHENTI MENGUMANDANGKAN ADZAN

Pada waktu dhuha di hari Senin 12 Rabi’ul Awal 11 H (hari wafatnya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam) masuklah putri beliau Fathimah radhiyallahu anha ke dalam kamar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, lalu dia menangis saat masuk kamar Rasu...

Kisah Sahabat Ibnu Abbas Radiallahu'anhu, Sang Ulama Yang Cerdas

Ibnu Abbas adalah seorang yang di waktu kecil telah mendapat kerangka kepahlawanan dan prinsip-prinsip kehidupan dari Rasulullah saw.Kendati kemudian ia ditinggal wafat Rasulullah masih dalam usia belasan tahun, Ibnu Abbas toh mampu berkembang menjad...
by Catatan Singkat Santri on Aug 12, 2014

Kisah Sahabat Ibnu Mas'ud Radhiallahu'anhu

Dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang paling merdu suaranya ketika membaca Al Qur’an. Seorang yang alim, faqih, cerdas dan terpelajar dan seseorang yang selalu menyiapkan siwak dan sandal Rasulullah SAW. Sering juga dia membentangkan kain untuk...
by Catatan Singkat Santri on Aug 12, 2014

Kisah Sahabat Ibnu Umar Radhialahu'anhuma

Abdullah bin Umar adalah putra Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa muda, Abdullah bin Umar mendapat pendidikan dari lingkungannya, yang selalu mendapat pembinaan semangat Islam. Dia dididik oleh ayahnya yang disiplin dan taat kepada agamanya.Pada Pe...
by Catatan Singkat Santri on Aug 12, 2014

Biografi Abdullah Ibnu Abbas ra

Abdullah bin Abbas adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadistsesudah Sayyidah Aisyah, ia meriwayatkan 1.660 hadits. Dia adalah puteraAbbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, paman Rasulullah dan ibunya adalahUmmul Fadl Lababah binti harits sa...
by 1001 Kisah Islami on Apr 15, 2014

Kisah Bilal Bin Rabah - Muazin Rasulullah SAW

Bilal Bin Rabah Al-Habasyi lahir di daerah as-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal...
by 1001 Kisah Islami on Apr 9, 2014

Kisah Umar Bin Khattab

Biografi Umar bin Khattab“Ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini. Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab.” Salah satu dari doa Rasulullah pada saat Islam masih dalam tahap awal penyebaran dan masih lemah...
by 1001 Kisah Islami on Feb 17, 2014

(Bagus) 10 ORANG NAMA SHOHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA : al-‘Asyarah al-Mubassyirin bi al-Jannah (10 orang yang diberikan berita gembira dengan syurga) | “Abu Bakr di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, Ali di syurga, Thalhah di syurga, Az Zubair di syurga, Abdurrahman bin ‘Auf di syurga, Sa’d di syurga, Sa’id di syurga, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di syurga.”

(Bagus) 10 ORANG NAMA SHOHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA  : al-‘Asyarah al-Mubassyirin bi al-Jannah (10 orang yang diberikan berita gembira dengan syurga) | “Abu Bakr di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, Ali di syurga, Thalhah d...
by Dokter Pengobatan Nabawi on Feb 11, 2014

Kisah Betapa Tragisnya Kematian Abu Jahal

Assalamu'alaikum wr. wbKisah-kisah Islam hadir kembali untuk pembaca sekalian.Kesombongan Abu Jahal benar-benar melampaui batas. Abu Jahal telah menentang Nabi Muhammad SAW sedemikian ngototnya. Bahkan pada saat dirinya sudah sekarat luka parah terke...
by Kisah Islamiah on Dec 21, 2013

Cerpen : Ketika Kemarin Memudar Part I

 Ketika Kemarin MemudarAku mendesah perlahan, ketika nama itu, lagi dan lagi serasa berputar di kepalaku, memenuhi pikiranku hingga sesak, mengajak aku melayang menuju hari-hari yang telah terlewati. Sampai kapan ini akan berhenti, dan membi...
by AMY Reload on Oct 10, 2013

Cerpen : Ketika Kemarin Memudar Part II

 Ketika Kemarin Memudar Part II*** Aku nyaris tak berkedip menatap layar laptopku. Dan sejurus kemudian, sebuah senyum kelegaan, bercampur kebahagiaan dan kebanggaan tak terkira terpeta di bibirku.Psikologi, UGM. Ya, aku lolos !“Mama..aku...
by AMY Reload on Oct 10, 2013

Salman Al Farisi RA memeluk agama Nasrani

Salman berasal dari Isfahan, suatu daerah di bawah kekuasaan Kisra Persia, yang mayoritas beragama Majusi, kaum penyembah api.Ayahnya seorang pejabat setingkat bupati yang amat menyayanginya, dan ia diberikan tugas sebagai penjaga api suci, yang bert...
by Blog of Faroz on Oct 10, 2013

Abdullah bin Salam RA ulama kaum Yahudi

Abdullah bin Salam adalah salah seorang ulamanya kaum Yahudi di Madinah. Ketika Nabi SAW telah sampai di Madinah, iapenasaran dengan pengakuan kenabian beliau tersebut, karena itu ia segera menemui beliau. Sebagian riwayat menyebutkan, ia telah siap...
by Blog of Faroz on Oct 10, 2013


Trending Topics

Close