Blog Posts - Loi Uoc HenLời ước hẹn

Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau...
by vì anh yêu em on Jun 28, 2009


Trending Topics

Close