Blog Posts - Neo-animismeFahaman neo-animisme

Fahaman neo-animisme adalah suatu fahaman baru yang cuba menular secara halus dan secara tidak langsung melalui penyampaian yang seiring dengan perkembangan teknologi terutama dalam industri filem, internet dan rangkaian global. Mari kita kenali dulu...
by Blok gue.....weeehhhhhh on Jun 6, 2012


Trending Topics

Close