Blog Posts - SjukpensionärerSjukersättning och livskvalité går det att kombinera?

Jag känner många människor som liksom jag befinner sig i en situation med sjukersättning och det är verkligen inte en lätt historia att få vardagen att gå ihop. Lever man i ett ensamhushåll så kommer man sällan upp i en normal levnadsstand...


Trending Topics

Close