Blog Posts - Warta LianaSeminar Nasional Pendidikan Hakim

Seminar Nasional  “ Pendidikan Hakim Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Perekrutan Hakim  yang Profesional “ lumangsung Saptu  8 Februari 2014 di Ballroom Parahyangan  Hotel  Horison Bandung,Jl.Pelajar Pejuang 45 No.121 Bandung  diayakeun Faku...
by bejatikoran on Feb 26, 2014

Mahasiswa UIN SGD Bandung KKM 2014 di Kab Purwakarta, Subang, Sumedang jeung Cianjur

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Dr.H.Sukriyadi  Sambas M.Si  netelakeun kagiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UIN SGD Bandung  taun 2014  bakal  luma...
by bejatikoran on Feb 26, 2014


Trending Topics

Close