Blog Posts - Yazı EfektiCSS3 ile yazıya gölge efekti verme işlemi (text-shadow özelliği)

Css web sayfası yapanların vazgeçilmez yardımcısı.İki satır kod ile bir sürü işlem yapabiliriz.İşte yazıya gölge verme özelliği de CSS3 ile gelen ve çoğu sitede kullanılan yeni bir özellik.Yazıya gölge verme özelliğini kullam...
by http://xmlci.blogspot.com/ on Feb 28, 2013


Trending Topics

Close