Follow

This is a christian blog with the focus on Jesus and the Gospel,preaching and teaching in holiness.

Owner: Preacher

Listed in: Religion

Language: Norwegian

Tags: Jesus, salvation, Godly lifestyle, Healing, Delivering

Report it


Site Statistics

Unique Visitors Today:
0
Page Views Today:
0
Unique Visitors this Week:
0
Page Views this Week:
0
Unique Visitors this Month:
0
Page Views this Month:
0
Total Unique Visitors:
18
Total Page Views:
75
Total Hits Out:
55
Traffic Chart

Latest Blog Posts for Kong Jesus

 • TAKKESANG OG PRIS.
  on Aug 10, 2013
  Matt.11,28Kom til Meg,alle dere som strever og bærer tunge byrder,og Jeg vil gi dere hvile.(Salme23 og 91)Jeg har skrevet en del forskjellig den siste tiden,kanskje mest rettledning da jeg ser det store behovet for dette i blant oss kristne.Men i de...
 • BEKJENNELSE OG OMVENDELSE.
  on Aug 9, 2013
  1.Joh.1,1-3Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss,at vi skal kalles Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss,fordi den ikke har kjent Ham.Elskede,nå er vi Guds barn.Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli,men vi vet når Han blir...
 • KRISTUS - VÅRT FORBILDE.
  on Aug 7, 2013
  1.Joh.2,24-27La derfor det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere.Hvis det dere hørte fra begynnelsen,blir i dere,skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.Og dette er løftet som Han selv har gitt oss,det evige liv.Dette har Jeg skrevet til...
 • ER DU REDE?
  on Aug 6, 2013
  Joh.åp.3,20Se,Jeg står for døren og banker.Om noen hører Min røst og åpner døren,da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham,og han med Meg.2.Kor.13,14Herren Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med...
 • HVORDAN LEVER VI?
  on Aug 4, 2013
  1.Kor.6,17-20Men den som er forenet med Herren,er én ånd med Ham.Flykt fra hor!Enhver synd som et menneske gjør,er utenfor kroppen.Men den som lever i hor,synder mot sin egen kropp.Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige...
 • BØNN I ÅNDEN.
  on Aug 4, 2013
  Rom.8,26-27På samme måte hjelper også Ånden oss i våre svakheter.For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde.Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan utrykkes med ord.Jud.br.v,20Men dere,elskede,i det dere oppbygger dere...
 • VÅK OG BE!
  on Aug 3, 2013
  1.Joh.3,22-24Og hva vi enn ber om,det får vi fra Ham,derfor holder vi Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham.Og dette er Hans bud:At vi skal tro på Hans Sønns,Jesu Kristi Navn og elske hverandre,slik Han ga oss bud om.Og den som holder...
 • DEN INDRE KILDEN.
  on Aug 2, 2013
  Joh.14,13-14Hva som helst dere ber om i Mitt Navn,det skal Jeg gjøre,så Min Far skal bli herliggjort i Sønnen.Dersom dere ber om noe i Mitt Navn,skal Jeg gjøre det.Jes.1,15-17Når dere rekker hendene ut,skjuler Jeg Mine øyne for dere.Selv om der...
 • BØNN SOM GIR RESULTATER.
  on Jul 31, 2013
  Jer.33,3Kall på Meg,så skal Jeg svare deg og vise deg store og ufattelige ting,ting du ikke kjenner.Matt.16,18-19Og Jeg sier til deg at du er Peter,og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet.Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.Og...
 • FORAN DET EVIGE.
  on Jul 30, 2013
  Matt.11,28Kom til Meg,alle dere som strever og bærer tunge byrder,og Jeg vil gi dere hvile!Joh.åp.20,11-15Deretter så jeg en stor,hvit trone og Ham som satt på den.Jorden og Himmelen flyktet for Hans åsyn.Og det ble ikke funnet noe sted for dem.
Loading Comments...

Comments

{ds_PageTotalItemCount} commentcomments
{pvComments::date}
{pvComments::comment}

Post a Comment

Close