Follow

Enkelte anmeldere føler rett og bruke anmeldelser å trekke ut eller hente freebies fra hoteller. Kommentarer som har et lavt antall anmeldelser eller et mønster av postering mange harde eller auspicious anmeldelser er tvilsom.

Owner: kendarnes

Listed in: Travel

Language: Norwegian

Tags: Travel review tips, the Avanti Group

Report it


Site Statistics

Unique Visitors Today:
0
Page Views Today:
0
Unique Visitors this Week:
0
Page Views this Week:
0
Unique Visitors this Month:
0
Page Views this Month:
0
Total Unique Visitors:
0
Total Page Views:
0
Total Hits Out:
35
Traffic Chart
Loading Comments...

Comments

{ds_PageTotalItemCount} commentcomments
{pvComments::date}
{pvComments::comment}

Post a Comment

Close