Follow

Bulmaca ve Gazetelerde cikan sorulardan hazirlanmis Bulmaca Sozlugu ve Genel Kultur Ansiklopedisi

Owner: saksan

Listed in: Arts

Language: Turkish

Tags: Bulmaca, Sozluk, Kultur, Ansiklopedisi, Nobel

Report it


Site Statistics

Unique Visitors Today:
0
Page Views Today:
0
Unique Visitors this Week:
0
Page Views this Week:
0
Unique Visitors this Month:
0
Page Views this Month:
0
Total Unique Visitors:
76
Total Page Views:
183
Total Hits Out:
62
Traffic Chart

Latest Blog Posts for Bulmaca

 • Kuþ Gribi
  on Nov 2, 2009 in Haberler - Son Haberler
  Kuþ gribi ya da tavuk vebâsý.Virüs kaynaklý ölümcül bir hayvan hastalýðýdýr.Virüsün H5N1 adýndaki türevi insanlarýda öldürebilir. Grip etkeni, zarflý tek...
 • Grip
  on Nov 2, 2009 in Haberler - Son Haberler
  Týp dilinde Ýnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalýktýr.Saðlýklý insanlarda ortalama bir haftada geçmesine raðmen; vücut direncini düþüren kronik...
 • ATATÜRK
  on Oct 28, 2009 in Haberler - Son Haberler
  ATATÜRK'ün HAYATI (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk) 10. YIL MARÞI (http://www.istanbul.gov.tr/?pid=395) ATATÜRK'ün Gençliðe Hitabesi (http://www.ataturkungencligehitabesi.com/) ATATÜRK Resimleri (http://www.y...
 • Ahmad Gran
  on Oct 28, 2009 in Haberler - Son Haberler
  1506-1543 yýllarýnda Etiyopya'yý egemenliði altýna almýþ bir hareketin önderi. Ahmad Gran, asýl adý Ahmad ibn Ýbrahim el-Gazi, Solak Ahmed olarak...
 • Domuz Gribi
  on Oct 28, 2009 in Haberler - Son Haberler
  Domuz Gribi, Orthomyxoviridae ailesinden, herhangi bir virüs tarafýndan oluþan ve domuzlara özgü bir grip virüsü.Hastalýk týp alanýnda Ýngilizce swine influenza...
 • Boks Terimleri
  on Oct 28, 2009 in Haberler - Son Haberler
  Drow: Beraberlik Amatör maçlarda beraberlik yoktur. Puan eþitliði halinde hakemler boksörlerden biri lehine tercih kullanýlýr. Direkt: Kolun dirsekten kýrýlmamasýyla doðrudan...
 • Albinoni
  on Oct 28, 2009 in Haberler - Son Haberler
  1671-1750 yýllarý arasýnda yaþayan ve senfoni üslubunun hazýrlayýcýlarýndan biri olan ünlü Ýtalyan besteci.
 • Amonyak
  on Oct 28, 2009 in Haberler - Son Haberler
  Formulü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluþan renksiz ve keskin ve hoþ olmayan kokuya sahip bir gaz bileþiði....
 • Elektrum
  on Oct 28, 2009 in Haberler - Son Haberler
  Elektrum veya beyaz altýn, altýn ile gümüþün belirli miktarlarda karýþtýrýlmasý ile elde edilir.18 kt beyaz altýna %75 altýn ve %25...
 • Albatros
  on Oct 27, 2009 in Haberler - Son Haberler
  1947-48'de bir okyanus araþtýrmasý yolculuðunda kullanýlan gemi.
Loading Comments...

Comments

{ds_PageTotalItemCount} commentcomments
{pvComments::date}
{pvComments::comment}

Post a Comment

Close