Follow

kumpulan kata mutiara, puisi cinta, pantun humor ucapan hari raya........

Owner: mumand

Listed in: Humor

Language: Indonesian

Tags: aku, suka, sama, enur, apiah

Report it


Site Statistics

Unique Visitors Today:
0
Page Views Today:
0
Unique Visitors this Week:
0
Page Views this Week:
0
Unique Visitors this Month:
0
Page Views this Month:
0
Total Unique Visitors:
295,681
Total Page Views:
469,705
Total Hits Out:
226
Traffic Chart

Latest Blog Posts for Kumpulan mutiara kata

 • Puisi Bahasa Sunda
  on May 8, 2011
  Katresna anu pernah Katunda junjunan…upami salira ngintun wartos .. sok aya.. peraosan nu nambih…nambih nyaah.. nambih sono.. nambih mikatresna..duh panutan hateiraha tiasa patepang..tiasa nyarios..seueur..tiasa silih pihapekeun rasa anu tos lami...
 • Sisindiran Bahasa Sunda
  on May 8, 2011
  Rincik rincang rincik rincangaya roda na tanjakansidik pisan sidik pisannyai teh bogoh ka akang Cikaracak ninggang batulaun-laun jadi legoktai cakcak ninggang huntulaun-laun nya dilebok Cikaracak ninggang batulaun-laun jadi legokcai …. ninggang …...
 • MAKNA LAA ILAAHA ILALLAH
  on May 6, 2011
  MAKNA LAA ILAAHA ILALLAH (TIADA TUHAN YANG BERHAK DISEMBAH MELAINKAN ALLAH) Kalimat laa ilaaha illallah ini mengandung makna penafian (peniadaan) sesembahan selain Allah dan menetapkannya untuk Allah semata.
 • Siti Khadijah Binti Khuwailid radhiallahu 'anha
  on May 6, 2011
  Khadijah Binti Khuwailid radhiallahu 'anha (Sang kekasih yang selalu dikenang jasanya) Beliau adalah seorang sayyidah wanita sedunia pada zamannya. Dia adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul...
 • Hafshoh binti 'mar radhiallaahu 'anha
  on May 6, 2011
  Hafshoh binti 'mar radhiallaahu 'anha Beliau adalah Hafsah putri dari Umar bin Khaththab, seorang shahabat agung yang melalui perantara beliau-lah Islam memiliki wibawa. Hafshoh adalah seorang wanita yang...
 • AISYAH Binti ABU BAKAR r.a
  on May 6, 2011
  AISYAH Binti ABU BAKAR r.a Rasulullah SAW membuka lembaran kehidupan rumah tangganya dengan Aisyah r.a yang telah banyak dikenal. Ketika wahyu datang pada Rasulullah SAW, Jibril membawa kabar bahwa Aisyah adalah...
 • Zainab binti Jahsy -radhiallaahu 'anha-
  on May 6, 2011
  Zainab binti Jahsy -radhiallaahu 'anha- Dia adalah Ummul mukminin, Zainab binti Jahsy bin Rabab bin Ya'mar. Ibu beliau bernama Ummyah Binti Muthallib, Paman dari paman Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam .
 • Saudah Binti Zam'ah radhiallahu 'anha
  on May 6, 2011
  Saudah Binti Zam'ah radhiallahu 'anha (Sang isteri yang merelakan haknya) Beliau adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams bin Abud Al-Quraisyiyah Al-Amiriyyah. Ibunya bernama...
 • Juwairiyah Binti al-Harits -radhiallaahu 'anha
  on May 6, 2011
  Juwairiyah Binti al-Harits -radhiallaahu 'anha Beliau adalah Juwairiyah Binti al-Harits Bin Abi Dhirar bin al-Habib al-Khuza’iyah al-Mushthaliqiyyah. Beliau adalah secantik-cantik seorang wanita. Be...
 • Ummu Habibah, Ramlah Binti Abu Sufyan
  on May 6, 2011
  Ummu Habibah, Ramlah Binti Abu Sufyan Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan...
Loading Comments...

Comments

{ds_PageTotalItemCount} commentcomments
{pvComments::date}
{pvComments::comment}

Post a Comment

Close