Follow

MARATHI POEMS FOR ANY ONE LOVE & ROMANTIC POEMS

Owner: thopate

Listed in: Entertainment

Language: Hindi

Tags: POEMS, LOVE, ROMANTIC, SEXY, MARATHI

Report it


Site Statistics

Unique Visitors Today:
0
Page Views Today:
0
Unique Visitors this Week:
0
Page Views this Week:
0
Unique Visitors this Month:
0
Page Views this Month:
0
Total Unique Visitors:
299
Total Page Views:
558
Total Hits Out:
75
Traffic Chart

Latest Blog Posts for MARATHI POEMS

 • अहि नकुल
  on Feb 22, 2011
 • जालियनवाला बाग
  on Feb 22, 2011
   रक्ताचे नच ओघळ सुकले अजुनि क्रुसावरचेविरले ना ध्वनि तुझ्या प्रेषिता, अजुनी शब्दांचेमंगल तव...
 • उशीर
  on Feb 22, 2011
  हेही असेच होते, तेही तसेच होतेआपापल्या ठिकाणी सारे ससेच होते!केले न बंड कोणी.. त्या घोषणाच होत्य...
 • कोलंबसाचे गर्वगीत
  on Feb 22, 2011
  हजार जिव्हा तुझ्या गर्जु दे, प्रतिध्वनीने त्या समुद्रा, डळमळु दे तारेविराट वादळ हेलकावु दे पर्...
 • छोरी
  on Feb 22, 2011
 • दंगा
  on Feb 22, 2011
 • अजुन
  on Feb 22, 2011
    iरात्रीं झडलेल्या धारांचीओल अजून हि अंधारावरनिजेंत अजुनी खांब विजेचाभुरकी गुंगी अन तारांव...
 • चर्‍हाट
  on Feb 22, 2011 in indira sant
  भाषेच्या चर्‍हाटालाकधीही अंत नसतो !सारखी बडबड करणाराचुकूनही संत नसतो !- ‘बोलगाणी’ – मंगेश पाडग...
 • मग माझा जीव तुझ्या वाटेवर वणवणेल!
  on Feb 22, 2011
  मग माझा जीव तुझ्या वाटेवर वणवणेल!अन् माझी हाक तुझ्या अंतरात हुरहुरेल!मी फिरेन दूर दूरतुझिया स्...
 • स्वप्नाची समाप्तिi
  on Feb 22, 2011
  स्नेहहीन ज्योतीपरीमंद होई शुक्रताराकाळ्या मेघखंडास त्याकिनारती निळ्या धारा.स्वप्नासम एक एक...
Loading Comments...

Comments

{ds_PageTotalItemCount} commentcomments
{pvComments::date}
{pvComments::comment}

Post a Comment

Close