یک فنجان چای (بهزاد منفرد) Blog Posts

 • اجازه برای جواب
  on Oct 6, 2011
   هیچ کس به اندازه شاملو ایران را نفهمید                                                 ...
 • دایره دستان
  on Sep 12, 2011
  قرار نیست همه چیز را از روز نخست ، پیدایش بدانیم ، این را به خود گویم که هر بار سازی کوک می کنم تا به اثبات زایش های ذهن خویش در دشت روزگار با...
 • یک فنجان چای
  on Aug 16, 2011
 • روشن فکران فکر کردن
  on May 27, 2011
 • دیوانه ها در من
  on May 14, 2011
  راستش آلان هرچی می نویسم نه  پیامی است نه متن ادبی بلکه فقط از تجربه به دید خودم است و موضوعش چیزی جز دروغ نیست امیدوارم باور کنید &n...
 • بادبانان
  on May 14, 2011
 • on Sep 22, 2010
  آدرس جدید وبلاگ من از این پس در این بلاگ فعالیت خواهم داشت  http://behzad900.com ...
 • متولدین هم عصرم
  on Sep 14, 2010
 • جنون
  on Sep 5, 2010
  امروز خواستم احساسمو بداهه تجربه کنم چون نخواستم درد حالمو هیچگاه فراموش کنمهمانند یک غده چرکین از پیکر تاریخ برون ریخته ایم      &n...
 • مرگ غم
  on Sep 4, 2010
 • کتاب او تنها نیست
  on Sep 3, 2010
  یک سال پیش قصد داشتم کتابی تحت عنوان او تنها نیست که شامل هفت داستان کوتاه بود به چاپ برسانم تا سه ماه پیش هم قصدم همین بود اما شرایط کشور و...
 • عشق تو نیستی
  on Sep 3, 2010
  عشق تو نیستیکجائی ای خانه ابری اشک بارانش گرفته است . کجائی ای باد برهنه من چهره ام خاموش است. درشب زمستانی در کنار دختری خردادی ماه از بال...
 • همانیم که هستیم
  on Sep 1, 2010
  ایمیل هائی که جدا از نظرات برام ارسال می شوند نظرات گوناگونی است اما در بین همه آنها ایمیلی دیشب خواندم که  در آن مورد اتهام بی اعتقادی ب...
 • چی میشد ارشاد کتاب خدا رو چاپ نمی کرد؟
  on Aug 28, 2010
  چی میشد ارشاد کتاب خدا رو چاپ نمی کرد؟داستان این نوشته از چسب زخمی روی پای چپم شروع شد که بر اساس یک بی احتیاطی اتفاق افتاد و آلان هم چندسال...
 • با همانگی
  on Aug 27, 2010
  دلم برای تو لبریز از غزلخوانی ستو واژه‌ها به لبم لحظه‌های عریانی ستزمن مپرس چرا می‌شوم چنین بیتاببهانه‌های دل من برای تو آنی ستچگونه جم...
 • آشپزی در مستی
  on Aug 26, 2010
  جزئیات مهم نسیت حال تصمیم میگرید پسساعت 8:20:30 در حال تایپ کردن و روغن داغ است سیب زمین ها مانند مغز من در هوا سرخ می شود و من اینجامساعت 8:21...
 • در ذهن من چه می گذرد
  on Aug 25, 2010
 • الهام بخش
  on Aug 23, 2010
  دنیا خوابی بیش نیست و رویا واقعیتی است خیالی در ذهن تو.  حال فرض کن دنیا رویائی است که مردی پیر در حال خواب دیدن است پیر مردی که شکل پیری ت...
 • گل دشت...
  on Aug 17, 2010
 • من نویسنده روانی
  on Aug 9, 2010
Close