Babaye BlogsFollow

Kani usa ka matang sa pagpadayag kung unsa na ang dungog o moral sa atong mga bag-ong tubo karong.. mga henerasyon na mga igsuon natong kababayn-an.

Owner: boyblogboy

Listed in: Parents

Other Tags: moral, kapamilya, mata, tagayTrending Topics

Close