Badan Zakat BlogsFollow

IPMI - Infak Peduli Masyarakat Islami adalah sebuah badan amil zakat, infak, shodaqoh, wakaf, hibah.. yang berusaha mewujudkan masyarakat yang islami melalui program-program unggulan.

Owner: Abdul_Ghany_Sulaeman

Listed in: Religion

Other Tags: lembaga zakat, badan amil zakat, arti zakat, zakat maalTrending Topics

Close